miércoles, 13 de julio de 2011

En un café de Damasco

[Primero la fonética, luego el texto en árabe]

Al Yarsun: Sabahul jeir ia ustad
Maikel: Sabahun nur
Tuhib shaían?
Na'am.Hat li qah-ua min fadlik
Bil Halib ua sukkar?
Bil halib Faqat
Aiia shaíen ajar?
mada i'ndakum?
I'ndana baid, ua yubn ua a'sir ua..
Ua mada aidan?
I'ndana kaa'k ua jubz a'rabii ua...
Hat li baid ua jubz a'rabii ua a'sir burtuqal
Tuhib al baid maqlian au masluqan?
Maqlian min fadlik. Aina mahal baii' al yaraéd?
I'nda al madjal. Tuhib an uhdir laka yarida?
Hada mumken?
Taba'an, mumken.Tuhib yarida a´rabia?
I'ndahom yaraéd a'ynabia?
Naa'm, i'ndahom yaraéd fransia ua inklisia
Hat li yarida suria

[Al yarsun iau'du ba'ad daqaéq]

Tafaddal, hadihi al yarida ua al qah-ua
Shukran
Al Futur sa-iakunu yahizan ba'ad daqaéq
Mumtaz
Ia ustad, tasmah li bi-suál?
Tafaddal
hadihi ziaratuk al ula li hada al balad?
Naa´m. Hahidi ziarati al ula. Ua in sha Allah la takun al ajira
In sha Allah. Aiia Shaíen ahbabta akzar?
Fi al Haqiqa, ma shahadtu shaían
Kaifa iakun hada mumken? Hadihi Dimashq al yamila
Uqsidu ma shahadtu shaían baa'd
Mahfum, Mafhum, taqsid uasalta hadizan
Na'am, uasaltu laila ams

[...]

Hada Futurak
Shukran
Tuhibb Funyan qah-ua Ajar?
Naám. Hat li al fatura lianni musta'yel
Aiia Fatura?
Fatura futuri
La ia ustad, futurak a'la hisabi
Kaifa iakun hada?
Al marra zania. Anta dai'funa al iaum
Taiieb. Ua al yarida?
Al yarida a'la hisabi aidan
Shukran yazilan
Ahlan ua Sahlan Bik!!!No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Islam en Mar del Plata