martes, 20 de agosto de 2013

ad darsu z zaliz; fil matar bitaqa(tu) l usul

الدَّرْس الثَّالِث في المَطار بِطاقَة الْوصول
Ad darsu z zaliz: fi l matar bitaqa(tu) l usul. Tercer lección, en el aeropuerto tarjeta de entrada.
يوسُف في الْمَطار
يوسُف يَكْتُب بِطاقَة الْوصول
الاسْم: يوسُف عَلي
الوَطِيفَة (المِهْنَة): طالِب
مَحَل الميلاد: باكِسْتان
تارِيخ الميلاد:١٠ /٥ /١٩٦٠
الجِنْسِيَّة: باكِسْتانيّ
رَقَم الجَوَاز: ٣٩٥٦
تاريخ الجَواز: ٧ / ٢ /١٩٨٢
تاريخ الوصول: ١٠/ ٨ / ١٩٨٢
سَبَب الزِّيارَة: الدِّراسَة
العُنوان في السُّودان: مَعْهَد اللُّغَة العَرَبِيَّة

Yusuf fi l matar.
Yusuf iaktub bitaqa(tu) l usul.
Al esm: iusuf ala'.
 Al uatifa(t) (al mihna(t)): talib.
Mahal-l(a) l milad: pakistan.
Tarij al milad: 10/5/1960.
Al yinsiia(t): pakistanii.
Raqam al yauaz: 3956.
Tarij al yauaz: 7/2/1982
Tarij al usul: 10/8/1982    
Sabab az ziara(t): ad dirasa(t).
Al u'nuan fi s sudan: ma'had al luga(ti) l a'rabiia(t).
Iusuf esta en el aeropuerto.
Iusuf escribe la tarjeta de llegada.
El nombre: iusuf ali
Empleo (profesión): estudiante
Lugar de nacimiento: Pakistan
Fecha de nacimiento: 10/5/1960
Nacionalidad: pakistaní
Número de pasaporte: 3956
Fecha de pasaporte: 7/2/1982
Fecha de llegada: 10/8/1982
Motivo de la visita: el estudio
La dirección en Sudan: instituto de idioma árabe


 تَدْرِيب ١: أَكْمِل كَما في النَّموذَج       يوسُف مِن باكِسْتان               يوسُف باكِسْتانيّ

١ ............ مِن السُّعودِيَّة
٢ ............ مِن المَغْرِب

٣ ............ مِن لِيبيا
٤ ............ مِن البَحْرين
٥ ............ مِن العِراق

                  
 Tadribu 1: akmil kama fi n namuday.
Iusuf min pakistan.                  Iusuf pakistanii.
a.   ……………mina s su'udiia(t).    …………………………
b.   ……………mina l magreb.          ……………………….
c.   ……………min libia.                   ………………………
d.   ……………mina l Bahrein.          …………………….
e.   ……………mina l i'raq.               ….…………………

تَدْريب ٢: أَكْمِل كَما في النَّمَوذَج
(مِصر) أنا مِصْرِيّ          أَنْتَ مِصْريّ           أَنْتِ مِصْرِيَة
١ (فَرَنْسا) أَنا.........        أنْتَ..........         أَنْتِ
٢ (الهِنْد) أَنا.........         أنْتَ..........         أَنْتِ
٣ (أَمْرِيكا) أَنا.........       أنْتَ..........         أَنْتِ
٤ (بِريطانيا) أَنا.........     أنْتَ..........         أَنْتِ
٥ (الصِّين) أَنا.........       أنْتَ..........         أَنْتِ
٦ (اليابان) أَنا.........        أنْتَ..........         أَنْتِ 

Tadribu 2: akmil kama fi n namuday.
 (misr) ana misri.               Anta misri.            Anti misriiat.
a.   (faransa) ana…………….     Anta…………….         Anti……………….
b.   (alhind) ana……………….     Anta…………….         Anti……………….
c.   (amrika) ana……………...     Anta……………..        Anti……………….
d.   (Britania) ana…………….     Anta…………….         Anti………………
e.   (as sin) ana…………………     Anta…………….         Anti………………
f. (aliabani) ana………………     Anta…………         Anti……………… 

تَدْريب ٣: أَكْمِل كَما في النَّموذَج
هُوَ عِرَاقيّ                هِيَ عِرَاقيَّة
١ هُوَ.........           هِيَ............
٢ هُوَ.........           هِيَ............
٣ هُوَ.........           هِيَ............
٤ هُوَ.........           هِيَ............
٥ هُوَ.........           هِيَ............
٦ هُوَ.........           هِيَ............

Tadribu 3: akmil kama fi n namuday.
       Hua i'raqii.                               Hia i'raqiia(t).
a.   Hua………………………….                  Hia……………………….
b.   Hua………………………….                  Hia……………………….
c.   Hua………………………….                  Hia……………………….
d.   Hua………………………….                  Hia……………………….
e.   Hua………………………….                  Hia……………………….
f.   Hua………………………….                  Hia……………………….
تَدْريب ٤: أَكْمِل كَما في النَّموذَج
يوسف يَكْتُب
................١ كَمال
................٢ سَمير
................٣ الكَلْب
.................٤ الفِيل
.............٥ الضَّابِط
...............٦ الطِّفْل
Tadribu 4: akmil kama fi n namuday.
Iusuf iaktub.
a.   Kamal……………………….
b.   Samir……………………….
c.   Alkalb……………………….
d.   Alfil………………………….
e.   Addabit…………………..
f.   At tifl……………………….
تَدْريب٥ : أَكْمِل كَما في النَّموذَج
اسْم            اسمي           اسمُكَ             اسْمُكِ
زِيارَة          زِيارَتي         زِيارَتُكَ             زِيارَتُكِ
١ عُنْوَان     ........       .............           ...........
٢ سَفَر       ........       .............           ...........
٣ وَظِيفَة     ........       ............           ...........
٤ جِنْسيَّة     ........       ............           ...........
٥ جَوَاز      ........       ............           ...........

Tadribu 5: akmil kama fi n namuday.
Esm                   Esmi               Esmuka            Esmuki
Ziarat               Ziarati            Ziaratuka        Ziaratuki
a.   U'nuan              ……………….      ………………….      ………………….
b.   Safar                ……………….      ………………….      ………………….
c.   Uadzifa(t)         ……………….       ………………….    ………………….
d.   Yinsiia(t)           ……………….       ………………….    ………………….
e.   Yauaz                ……………….       ………………….     ………………….
تَدْريب ٦: أَكْمِل كَما في النَّموذَج
   ما اسْمُكَ            ما اسْمُهُ           ما اسْمُها
١ ما عُنْوانُكَ          ...........        .............
٢ ما وَظِيفَتُكَ         ...........        .............
٣ ما جِنْسِيَّتُكَ         ...........        .............
٤ ما رَقْم جَوازُكَ      ...........        .............
٥ ما تاريخ جَوازُكَ    ...........        .............

Tadribu 6: akmil kama fi n namuday.
   Ma esmuka.                Ma esmuhu.           Ma esmuha.
a.   Ma u'nuanuka.           …………………….        ……………………….
b.   Ma uadzifatuka.        …………………….        ……………………….
c.   Ma yinsiiatuka.          …………………….        ……………………….
d.   Ma raqm yauazuka.    …………………….       ……………………….
e.   Ma tarij yauazuka.    …………………….       ……………………….
تَدْريب ٧: أَكْمِل كَما في النَّموذَج
بِطَاقَة> الوصول              بِطَاقَة الوصول
الزِّيارة < سَبَب                سَبَب الزِّيارة
١ الجَواز< تاريخ             ..................
٢ رَقْم> الجَواز               ..................
٣ المِلاد< تاريخ              ..................
٤ المِلد < مَحَلّ               ..................
٥ اللُّغَة < مَعْهَد               ..................
Tadribu 7: akmil kama fi n namuday
 Bitaqa(t) > al usul.                      Bitaqa(t) al usul.
 Az ziara(t) <sabab.                    Sabab az ziara(t).
a.   Alyauaz< tarij                            ……………………………….
b.   Raqm > al yauaz.                          ……………………………….
c.   Almilad < mahal                          ……………………………….
d.   Al luga(t) < mahal                      ……………………………….


تَدْريب ٨: أَجِب عَلى الأسْئِلة التَّالِيَة
١ أَيْنَ يوسُف؟
٢ ماذا يَفْعَل يوسُف؟
٣ هَل يوسُف مِصْريّ؟
٤ ما رَقْم جَوَاز يوسُف؟
٥ أيْنَ مَعْهَد اللُّغَة العَرَبِيَة؟
٦ ماذا يَكْتُب يوسُف في المَطار؟
Tadribu 8: ayib a'la l as-í-la(t) at talia(t).
A.  Aina iusuf?
B.  Mada iaf’alu iusuf?
C.  Hal iusuf misrii?
D.  Ma raqm yauaz iusuf?
E.  Aina ma'hada l luga(ti) l a'rabiia(t)?
F.  Mada iaktub iusuf fi l matar?No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Islam en Mar del Plata