sábado, 16 de junio de 2012

Ij-uatiAna li ujtan. Ua aj uahid. Ujti Karmin taskun(u) ma’ana fi (a)l-bait nafsih. Hia laisat mutazau-uiya(t). Ua ujti Sara(t) la taskun(u) ma’ana, liannaha mutazau-uiya(t). Hia taskun(u) ma’a zauyiha fi bait qarib min baitina. Baituha saguir, lakinnahu yamil. Ujti karmin muuaz-zafat fi bank ua ta’mal kaziran.

Ujti Sara(t) la ta’mal(u). Zauyuha faqat ia’mal(u). Hia rabbat bait, ua laha tifl saguir. Hia taylis(u) ma’ahu fi (a)l-bait kul iaum, liannahu iabki kaziran. Hua marid, la ianam ua la iatakal-lam, faqat iabki. Hia tad-habu ma’ahu ila (a)t-tabib kul iaum.

Idan al-farq(u) baina ujti Sara(t) ua ujti Karmin kabir. Karmin ta’mal(u) kaziran fi (a)l-bank, ua hia aidan ta’mal(u) ma’a ummi fi (a)l-bait, ua al-an taktub(u) kitab(an) yadid(a)n bi’un-uan “Al-mar-at al-isbani-iat”. Hia tudaj-jin(u) kaziran, ua tanam(u) qalilan. Amma ujti al-mutazau-uiya(t), fala tudaj-jin(u), ua la taktub(u).

Aji al-kabir muhandis. Hua ia’mal(u) fi (a)l-matar. Hua laisa mutazau-uiy(an), ua iaskun(u) ma’ana.

Abi i’ndahu mat’am, ua ia’mal(u) fih(i). Ummi mumar-rida(t). Hia ta’mal(u) fi (a)l-mustashfa. Hia mumarrida(t) mumtaza(t), ua latifa(t) yiddan. Hia da-í-man tatakal-lamu ma’a (a)l-atfal al-marda.


Preparado por Roxana

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Islam en Mar del Plata